Windykacja należności a przepisy prawne

Windykacja należności a przepisy prawne

Każdy z nas choć raz w życiu brał kredyt, zaciągnął pożyczkę lub chwilówkę. Są to idealne szanse na spełnianie swoich marzeń bez konieczności posiadania własnej większej gotówki. Wszystko jest dobrze, kiedy regularnie spłacamy swoje zobowiązania, problem pojawia się w momencie, gdy kończą nam się środki, a dług narasta. Stajemy się wtedy dłużnikami i pojawia się termin windykacja. Tak samo jak w odwrotnej sytuacji, gdzie to my udzielamy pożyczki, która nie jest spłacana przez drugą stronę. Najprościej mówiąc windykacja należności jest to odzyskiwanie należnych pieniędzy. Nie należy mylić tego z egzekucją komorniczą, ponieważ mimo tego, iż cel wydaje się być ten sam to rządzą się one innymi prawami.

Windykacja należności – co to jest?

Windykacja dąży do tego by dłużnik podpisał dobrowolną ugodę. Jest to szereg negocjacji i wypracowanie kompromisu. Windykator nie zajmuje dóbr materialnych. Na rynku jest szereg firm windykacyjnych, które reprezentują konkretne instytucje bądź osoby oraz zajmują się całym procesem windykacyjnym. Zazwyczaj udaję się odzyskać należności, oczywiście pomniejszone o prowizję narzuconą przez firmę windykacyjną. Są dwa rodzaje windykacji: polubowna i sądowa. Z perspektywy dłużnika najlepsza jest polubowna, gdyż polega na regularnym przypominaniu o zaległym długu. Windykacja sądowa wkracza, gdy polubowna zawodzi. Sąd może nakazać zwrot należności i sprawę przejmuje wtedy komornik.

Jakie prawa ma windykator?

Windykacja działa w oparciu na przepisach prawa, którego nie można łamać. Dlatego windykatorzy mogą przesyłać dłużnikowi regularne wezwania do zapłaty, prowadzić negocjacje i dążyć do ugody. Mogą również rozłożyć dług na raty. Jeśli windykator jest pełnomocnikiem osoby pokrzywdzonej może też skierować sprawę do sądu. Należy pamiętać, że ucieczka od kontaktu z windykatorem nie jest dobrym pomysłem, a wręcz może pogorszyć sytuacje dłużnika. Zawsze należy rozmawiać i dążyć do porozumienia. Dłużnik nie musi ujawniać swojego majątku firmie windykacyjnej. Windykator nie może zastraszać, nachodzić i nękać groźbami dłużnika, gdyż takie zachowanie może być karane na podstawie kodeksu karnego. Nie może angażować ani zastraszać w sprawę członków rodziny, sąsiadów czy współpracowników. Nie może również wprowadzać dłużnika w błąd i np. straszyć egzekucją komorniczą, ponieważ egzekucji może dokonać jedynie komornik po wyroku sądu.

Jeżeli windykator działa nielegalnie dłużnik ma prawo wezwać policję albo powiadomić prokuraturę o dokonaniu przestępstwa. Ma również prawo domagać się o zaprzestanie nielegalnych praktyk windykacyjnych. W przypadku braku efektu, można złożyć skargę do Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumenta. Pamiętajmy, że warto znać swoje prawa, ponieważ może to nam pomóc w zapobieganiu nieprzyjemnych sytuacji i problemów. Więcej o przepisach prawa, które regulują odzyskiwanie należnych pieniędzy dowiesz się ze strony: https://buzzz24.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *