System Resys – Ratownicza łączności bezprzewodowa RESYS

System Resys – Ratownicza łączności bezprzewodowa RESYS

Łączność bezprzewodowa RESYS jest innowacyjnym w skali światowej systemem komunikacji mobilnej, przeznaczonym do pracy w podziemnych zakładach górniczych, w tym w zakładach zagrożonych wybuchem metanu i / lub pyłu węglowego.

System powstał w ramach programu “Poprawa bezpieczeństwa w kopalniach” współfinansowanego przez NCBiR. W stworzenie systemu zaangażowane były: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, Akademia Górniczo-Hutnicza, GIG oraz Instytut Łączności w Warszawie.

Funkcjonalność systemu RESYS miała odpowiadać potrzebom akcji ratowniczej, a po wypadku w kopalni Krupiński w maju 2011r. istotnym postulatem dotyczącym jego funkcjonalności była lokalizacja.

Firma 2rhp tworząca system RESYS wzięła pod uwagę warunki, w jakich prowadzona jest akcja ratownicza, w tym propagację fal radiowych w wyrobiskach podziemnych i zadbali o takie parametry systemu jak: gabaryty, wagę, zasięg, zużycie energii, a w szczególności łatwość obsługi. Realizacja tego dedykowanego do wyrobisk podziemnych systemu wymagała zaprojektowania elektroniki urządzeń i stworzenia oprogramowania, które obsłuży ruch audio w sieci rozproszonej.

Rozwiązanie to dla sieci RESYS objęte jest europejskim zgłoszeniem patentowym.

Idea twórców zawarta jest w stwierdzeniu: “We Connect to Protect”.

Łączność bezprzewodowa RESYS posiada dedykowaną aplikację, która umożliwia schematyczne odwzorowanie akcji (przemieszczanie się górników/ratowników w wyrobisku), komunikację głosową z nimi oraz ich lokalizację. Jak komunikują twórcy systemu z 2rhp sp. z o.o., aplikacja ta będzie w najbliższym czasie dostosowywana do potrzeb komunikacji z górnikami w wyrobiskach (przodki, ściana, trasy kolejek). Użycie systemu RESYS w przypadku codziennej pracy górników może nie tylko podnieść poziom bezpieczeństwa (ograniczenie wypadków), ale również wpłynąć na wydajność poprzez umożliwienie przekazywania informacji o wiele szybciej niż przy dzisiejszych możliwościach. Co istotne – komunikacja w warunkach hałasu, braku widoczności to lepsza koordynacja pracy, a tym samym jej komfort i ograniczenie niepotrzebnych nieporozumień i konfliktów.

W celu zbudowania sieci szkieletowej, w chodnikach umieszcza się odpowiednią ilość Repeater’ów. Ilość ta jest zależna od dwóch podstawowych czynników: długości chodników, która ma być pokryta zasięgiem sieci, oraz gęstości ich rozmieszczania. Gęstość rozmieszczania repeaterów, a zatem ilość niezbędna do pokrycia zasięgiem sieci, danego odcinka, zależy od czynników, wpływających na propagację fal radiowych. Do najważniejszych z nich należą:

  • przebieg wyrobiska – rozumiany jako występowanie załomów, różnic poziomu, rozwidleń i skrzyżowań, (im bardziej kręty jest chodnik, tym fale radiowe są bardziej tłumione, stąd więcej repeaterów będzie wymagane do pokrycia go siecią radiową);
  • przekrój wyrobiska – (zwykle w chodnikach o większych przekrojach fale radiowe propagują się lepiej),
  • występowanie przeszkód terenowych tj. tamy, duże maszyny, które wpływają na większe tłumienie fal radiowych.

Teoretyczna maksymalna ilość Repeaterów pracująca w jednej sieci wynosi 255. Jednak tak duża ilość urządzeń retransmitujących, będzie powodować kilkusekundowe opóźnienia. Z tego względu należy przyjąć, że realna maksymalna ilość repeaterów w lokalnej sieci mieści się w przedziale pomiędzy 50-70szt. (w testach pod ziemię wystarczyło kilkanaście szt.).

Ze względu na zapewnienie tej samej polaryzacji anten, repeatery powinny pracować w pozycji pionowej. Jest to zapewnione poprzez sposób mocowania urządzeń, polegający na podwieszaniu ich za karabińczyk umieszczony na końcu anteny, do elementów obudowy wyrobiska tj. stropnic, wykładki etc., lub istniejących w wyrobisku elementów instalacji tj. rurociągi, kable itp., za pomocą dowolnego zawiesia np. haka wykonanego z drutu, odcinaka taśmy tekstylnej, linki, łańcuszka itp.

Repeatery należy umieścić w świetle chodnika, w taki sposób, aby najmniejsza odległość od ociosów, stropu i spągu, wynosiła, co najmniej 0,5m. Nie jest to wymóg bezwzględny, jednak jego niespełnienie może skutkować zmniejszeniem zasięgów urządzeń.

Repeater skonstruowano tak, aby był urządzeniem lekkim o niewielkich gabarytach, możliwie łatwym do noszenia i prostym w obsłudze.

Masa repeatera gotowego do pracy to 440g, z czego 140g waży sam akumulator o pojemności 3000mAh. Akumulatory Repeaterów, pozwalają na 15 do 20 godzin pracy i są wymienne w strefie zagrożenia wybuchem.

W Repeater’ach zastosowano anteny dookólne, celem uproszczenia ich instalacji. Może mieć to szczególne znaczenie, w warunkach ograniczonej widoczności oraz w miejscach nasilenia ruchu ludzi i maszyn, gdzie przestrzeń przeznaczona do instalcji anten kierunkowych (o większych gabarytach)  jest ograniczona.

Budowanie sieci jest możliwie proste i wspomagane wskaźnikami LED na klawiaturze, lub/i komunikatami głosowymi, odtwarzanymi w Komunikatorze Osobistym. Daje to większą pewność użytkownikom, że postępują prawidłowo i tym samym usprawnia budowę sieci.

Pokrycie kilometrowego odcinka zasięgiem sieci szkieletowej, przy średnim zasięgu pomiędzy Repeaterami 140m, wymaga instalacji ok. 8 Repeaterów, których łączna masa to nieco powyżej 3,5 kg.

Twórcy z 2rhp z siedzibą w Rudzie Śląskiej zadbali o dodatkowe funkcje. System RESYS poza lokalizacją użytkowników, ma możliwość ostrzegania w sytuacji gdy pozostają w bezruchu. Lokalizacja ratowników jest ustalana na podstawie sygnałów radiowych Komunikatorów Osobistych względem sąsiednich Repeaterów i przedstawiana graficznie na ekranie komputerów z aplikacją Resys pod ziemią oraz na powierzchni, o ile zestawiono stosowne połączenie światłowodowe. Baza M1 oraz inne urządzenia sytemu mają możliwość rejestracji prowadzonych rozmów oraz przesyłanych danych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *