Rozwód Warszawa – jak wystąpić o zakończenie małżeństwa?

Rozwód Warszawa – jak wystąpić o zakończenie małżeństwa?

Zawierając związek małżeński, nikt nie myśli o tym, że może się on nagle zakończyć. Obecnie nawet co trzecie małżeństw boryka się z tak dużymi problemami, że decyduje się na rozwód. Dla wielu osób jest to wyjście łatwiejsze niż naprawianie małżeństwa. Zwłaszcza, że przyczyn rozejścia się pary może być naprawdę wiele. Jednak sama sprawa rozwodowa, może nie być tak łatwa, jak myślimy. Dobrze jest przed wystąpieniem o rozwód zapoznać się z całą procedurą, aby wiedzieć, jak to wygląda w praktyce.

Prosta procedura

Procedura składania pozwu o rozwód jest bardzo prosta. Pozew w formie pisemnej musi zostać złożony w przypisanym do nas wedle miejsca zamieszkania wydziale cywilnym sądu okręgowego. Istotne jest, aby był to sąd okręgowy w okręgu, w jakim małżonkowie mieli wspólne zamieszkanie. Może się zdarzyć, że małżonkowie nie mają zameldowania w tym samym miejscu, wtedy pozew należy skierować do sądu właściwego dla pozwanego, czyli współmałżonka. To sąd orzeka o rozwodzie. Jednak bardzo istotne jest, aby pozew napisany był zgodnie z prawdą i terminologią prawniczą. Prawidłowo przygotowany pozew, zwiększa nasze szanse na otrzymanie szybko orzeczenia sądu. W napisaniu poprawnego pozwu rozwodowego wraz z późniejszym prowadzeniem sprawy rozwodowej możesz zwrócić się o pomoc do Pani Mecenas Małgorzaty Tokarz.

Wskazania żądania pozwu i uzasadnienie

W zadaniu jak wystąpić o zakończenie małżeństwa, najbardziej problematyczne jest umotywowanie pozwu. Jakich argumentów użyć, aby sąd ostatecznie orzekł o rozpadzie małżeństwa? W Polsce najczęściej orzeka się rozwód bez orzeczenia o winie. Jeśli jednak zależy nam, aby to współmałżonek został obarczony winą, należy podać dowody oraz powołać świadków. Ich dane osobowe oraz okoliczności, w jakich mają zeznawać należy umieścić w pozwie. Natomiast, jeśli zależy nam na uznaniu rozpadu małżeństwa bez winy, należy podać przyczyny z jakich to żądanie wynika.

Pozew jak każde pismo musi być uzasadniony. Należy w nim napisać, dlaczego nastąpił trwały oraz zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Można udokumentować to zeznaniami świadków, których powołujemy w sprawie oraz innymi dokumentami. Przykładowo można dołączyć umowę wynajmu osobnego mieszkania przez jednego z małżonków, aby udowodnić, że nie mieszkają razem. Bardzo istotne jest, aby dołączyć informację o liczbie posiadanych dzieci, jeśli małżonkowie mają wspólne potomstwo.

W załącznikach składanych wraz z pozwem muszą znaleźć się przede wszystkim: akt małżeństwa, akty urodzenia wspólnego potomstwa, zaświadczenie o zarobkach obojga małżonków oraz odpis pozwu. Pozew i załączniki należy złożyć w sądzie okręgowym. Warto pamiętać, że od pozwu o rozwód w sądzie opierana jest opłata za złożenie w wysokości 600 złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *