Prezentacja podstawowych naczyń mszalnych

Prezentacja podstawowych naczyń mszalnych

Na każdej Mszy Świętej używane są pewne określone przedmioty. Początkowo do sprawowania Eucharystii używano przedmiotów codziennego użytku. Również szaty liturgiczne były po prostu ubraniami, które nosiło się od święta. Z czasem zaniechano tego, tworząc naczynia i szaty specjalnie do tego celu przeznaczone. Do wykonania przedmiotów liturgicznych stosuje się materiały szlachetne i trwałe. Koniecznie muszą być one przed dopuszczeniem do użytku obrzędowo poświęcone, a później używane i przechowywane z szacunkiem.

Kielich Mszalny

Jednym z podstawowych naczyń liturgicznych, jest kielich mszalny. Służy on do spożywania konsekrowanego wina, czyli Krwi Jezusa Chrystusa. W czasie liturgii kielich mszalny zaopatrzony jest w tak zwaną bieliznę kielichową, którą stanowią puryfikaterz, palka, korporał i welon używanych do okrycia lub wycierania kielicha. Kielich mszalny powinien być wykonany z metalu szlachetnego, który nie będzie podlegał korozji. Jeśli wykonany jest z innego materiału, powinien mieć złocone wnętrze czaszy.

Patena Mszalna

Innym równie ważnym naczyniem liturgicznym jest patena mszalna. W kościołach chrześcijańskich zazwyczaj jest ona w kształcie płaskiego talerzyka. Na patenie znajduje się konsekrowana Hostia, czyli samo ciało Jezusa Chrystusa. Patena mszalna powinna być również wykonana z metalu szlachetnego, który nie będzie korodował. Najczęściej używane jest do celu złoto bądź srebro.

Są trzy rodzaje paten:

  1. Patena kielichowa – płaska patena, która należy do standardowego wyposażenia kielicha mszalnego. Mieści się na niej tylko jedna lub kilka Hostii przeznaczonych dla kapłana, bądź kapłanów odprawiających Mszę Świętą.
  2. Patena głęboka – która również należy do wyposażenia kielicha mszalnego. Używa się jej zamiast płaskiej pateny kielichowej. Dzieje się wtedy, gdy zachodzi potrzeba konsekracji komunikantów. Ze względu na swój kształt pozwala ona bowiem zmieścić oprócz Hostii właśnie komunikanty. Jak w poprzednim wypadku i tutaj do wykonania tego przedmiotu, należy używać metali szlachetnych.
  3. Patena komunijna – która najczęściej wyposażona jest w uchwyt. Jest ona trzymana przez ministranta lub lektora pod brodą osoby przyjmującej Komunię Świętą. Zapobiega to przed upadkiem na ziemię komunikantu bądź jego cząstek, czyli prawdziwego Ciała Chrystusa.

Puszka na komunikanty

Kolejnym ważnym naczyniem używanym podczas sprawowania Mszy Świętej w kościele katolickim jest puszka na komunikanty. Jak w poprzednich przypadkach i tutaj używa się metali szlachetnych takich jak złota czy srebra podczas produkcji takiego naczynia. Dopuszcza się jednak stosowanie innych materiałów, które w zależności od lokalnych obyczajów, uznawane są za szlachetne i trwałe. Przykładem może być kość słoniowa. Puszka taka może mieć kształt kielicha z wieczkiem. Służy wtedy do przechowywania komunikantów. Może mieć również formę niewielkiego naczynia, w którym przenosi się kilka komunikantów na przykład do chorych bądź umierających.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *