Kurs z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Kurs z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych to dosyć rozległa dziedzina wiedzy, która ma zastosowanie w wielu dziedzinach  życia. Znajomość przepisów tej dziedziny prawa jest niezbędna nie tylko prawnikom, pracownikom urzędów czy prezesom większych firm lecz także pracownikom, którzy zajmują najniższe stanowiska w organizacji. Na rynku istnieje wiele szkoleń z tej dziedziny. Różnią się one nieco formą odbywania zajęć czy zakresem materiału, jednak tak naprawdę wszystkie wyglądają dosyć podobnie. Każde z nich ma bowiem za zadanie wyposażyć w niezbędną wiedzę zarówno pracodawcę jak i pracownika.

Do kogo jest skierowane to szkolenie?

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Skierowanie jest do osób, które chcą pogłębić swoje kwalifikacje właśnie z tego zakresu wiedzy, ponieważ na przykład rozpoczynają pracę w działach  personalnych czy też z powodu chęci samorozwoju. Także prezesi większych firm powinni co pewien czas aktualizować swoją wiedzę właśnie poprzez uczestnictwo w tego typu szkoleniach, ponieważ jest to doskonała okazja do zdobycia aktualnej wiedzy na temat prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a co za tym idzie lepszego i bardziej efektywnego zarządzania swoją własną firmą.

Na czym polega szkolenie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych?

Podczas trwania całego szkolenia słuchacze będą mogli bliżej zapoznać się z zagadnieniami dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych takimi jak:

  • sposoby rozliczania czasu pracy pracowników
  • prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników
  • organizacja wszelkiego rodzaju urlopów
  • organizacja funduszu socjalnego w firmie
  • metody egzekwowania obowiązków przez pracowników oraz sposoby ukarania ich za niespełnianie powierzonych zadań
  • rozliczanie obecności pracownikom
  • sposoby naliczania pensji oraz dodatków do wynagrodzenia
  • metody rekrutacji na poszczególne stanowiska

Korzyści dla pracownika

Szkolenie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych daje niewymierne korzyści nie tylko pracodawcy lecz także pracownikowi. Dzięki uczestnictwu w tym kursie można uzyskać informacje na temat swoich praw i obowiązków oraz możliwości ich egzekwowania, jeżeli pracodawca nagminnie łamie prawa pracownika. Możemy bowiem uzyskać informację na temat na przykład tego, co możemy zrobić jeżeli pracodawca nie wypłaci nam na czas pensji czy też znęca się fizycznie i psychicznie nad swoimi podwładnymi.

Podsumowanie

Szkolenie to skierowane jest zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Każda strona może wyciągnąć z tego jakieś korzyści dla siebie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *