Jakie wymogi trzeba spełnić aby legalnie otworzyć strzelnicę?

Jakie wymogi trzeba spełnić aby legalnie otworzyć strzelnicę?

Strzelnica to specjalistyczne miejsce, które służy do ćwiczeń strzeleckich, doskonalenia umiejętności własnych, bądź specjalistycznych treningów i zawodów polegających na oddawaniu strzałów z broni palnej w ściśle wyznaczone miejsce docelowe. Jest to obiekt, służący rekreacji i rozrywce, stanowiący sposób na odprężenie organizmu. Mimo, iż oficjalnie posiadanie broni na własny użytek jest wciąż nielegalne, to istnieje sposób, aby w ramach rekreacji z niej skorzystać. W tym celu wystarczy odwiedzić najbliższą w okolicy strzelnicę, lub samemu ją założyć.

Jak otworzyć własną strzelnicę?

Żeby strzelnica funkcjonowała legalnie musi spełniać wymogi, określone w Rozdziale 4 Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. Ustawa ta określa szczegółowo wymogi dotyczące lokalizacji strzelnicy; obiekt nie może znajdować się na terenie parków i rezerwatów przyrody, a położenie terenu to minimum 1 metr nad poziomem wód gruntowych danego obszaru. W pobliży strzelnicy nie mogą znajdować się żadne obiekty handlowe ani usługowe, szpitale, domy pomocy społecznej i obiekty uzdrowiskowo-rekreacyjne. Teren przeznaczony pod strzelnicę musi znajdować się z dala od obszarów zagrożonych lawinami, tak aby nadmiar strzałów nie powodował zagrożenia lawinowego. Ważną kwestią jest zbudowanie wałów, które zabezpieczą resztki wystrzelonych w ramach strzelniczej rekreacji pocisków i odłamków. Obowiązkiem właściciela strzelnicy jest regularne czyszczenie ziemi z pocisków i resztek amunicji.

Niezbędne formalności związane z powstaniem obiektu.

Najważniejszym wymogiem, potrzebnym do uruchomienia strzelnicy jest sporządzenie jej szczegółowego regulaminu. Jego wzór możemy znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po odpowiedniej modyfikacji (nie trzeba zmieniać treści i można bez obaw przesłać wzór pobrany ze strony Ministerstwa) i dodaniu punktów, które uważamy za niezbędne w naszej działalności, należy przekazać kompletny wniosek właściwemu, ze względu na wybrany teren organowi (wójt, burmistrz, prezydent miasta). Po jego zatwierdzeniu należy stworzyć plan strzelnicy i szczegółowo wyznaczyć stanowiska strzeleckie, punkt sanitarny i ewentualne drogi ewakuacyjne, oraz wykaz telefonów alarmowych i tak skompletowana mapkę obiektu udostępnić do użytku ogólnego organom pod które obiekt podlega i jego użytkownikom. Jeśli strzelnica ma formę otwartą i znajduje się w większości poza budynkiem, niezbędne będzie szczegółowe przestrzeganie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r., mówiącego o szczegółach ochrony środowiska związanych z budową i użytkowaniem na obszarach zielonych – w tym wypadku istnieje szansa rygorystycznych kontroli zewnętrznych, dlatego jest to kluczowy dokument, którego trzeba szczegółowo i uważnie przestrzegać.

Jeżeli chcesz postrzelać zawsze możesz korzystać z oferty już istniejących strzelnic. W Krakowie na szczególną uwagę zasługuje oferta pakietów strzeleckich na strzelnicy GoToShoot — Kliknij Tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *