Jak założyć firmę: przewodnik turystyczny

Jak założyć firmę: przewodnik turystyczny

Przewodnik turystyczny to osoba, która oprowadza turystów po określonym obszarze. Przewodnik powinien się cechować odwagą, nie bać się dużo mówić, być dowcipny oraz umieć znaleźć się w każdej sytuacji.

Jakie zadania stoją przed przewodnikiem turystycznym?

Zadania przewodnika turystycznego to:

 • udzielanie turystom fachowej informacji,
 • sprawowanie opieki nad turystami,
 • oprowadzanie turystów po wskazanych obiektach i miejscowościach,
 • dbanie o bezpieczeństwo powierzonej nam grupy turystów,
 • przyjmowanie uwag turystów,
 • informowanie o lokalnych atrakcjach.

Specjalności przewodników turystycznych

Przewodnicy turystyczni dzielą się na:

 • przewodników górskich na określonych obszarach górskich,
 • przewodników miejskich na określonych miastach,
 • przewodników terenowych na określone gminny, powiaty, regiony, województwa i trasy turystyczne.

Uprawnienia przewodników górskich podzielone zostały na 3 klasy w zależności od stopnia trudności wycieczki i tras.

Jakie są wymagania wstępne dla przewodnika turystycznego?

Przewodnik miejski i terenowy nie musimy odbywać szkolenia teoretycznego, zdawać egzaminu oraz przedstawiać zaświadczenia o stanie zdrowia. Przewodnik musi mieć ukończone 18 lat, być osobom nie karaną za przestępstwa umyślne lub inne, które zostały popełnione związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek. Przewodnik turystyczny lub pilot wycieczek powinien posiadać średnie wykształcenie. Jednak kandydat na przewodnika lub pilota wycieczek zagranicznych powinien wykazać się znajomością języka na podstawie ukończenia studiów filologicznych, szkoły językowej, kolegium języków obcych czy dokumentu, który potwierdza znajomość języka zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowej Rady Europy na poziomie B2. Przewodnik górski powinien ukończyć szkolenie teoretyczne oraz praktyczne dla danego obszaru górskiego. Dodatkowo musi zdać egzamin na przewodnika górskiego.

Forma prowadzenia działalności gospodarczej przez przewodnika turystycznego i pilota wycieczek

Przewodnik turystyczny i pilot wycieczek może prowadzić działalność w każdej formie z wyjątkiem spółki partnerskiej. Decydując się na jednoosobową działalność gospodarczą musi złożyć wniosek w CEIDG. Zakładając spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę akcyjną czy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością musi złożyć wniosek w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Określenie numerów PKD dla działalności przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

PKD dla tej działalności to:

 • 79.90 A, czyli działalność przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 • 93.19 A, czyli pozostała działalność związana ze sportem.

Formy opodatkowania dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Przewodnik turystyczny i pilot wycieczek może skorzystać z każdej formy opodatkowania z wyjątkiem karty podatkowej. Wybierając formę opodatkowania należy dokładanie przeanalizować koszty oraz przychody naszej przyszłej działalności. 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Jeżeli przychód nie przekroczy 85 528 złotych to podatek będzie wynosił 18% przychodu. W przypadku dochodu wyższego podatek wynosi 32%. Duży plus tej formy opodatkowania to możliwość skorzystania z ulg podatkowych. W przypadku tej formy opodatkowania przewodnik musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jeżeli roczny przychód nie przekroczy kwoty 150 tys. euro to przewodnik lub pilot ma możliwość rozliczania się w tej formie. Wysokość podatku będzie zaleźć od wysokości przychodu. W tej formie nie będzie można odliczyć kosztów uzyskania przychodu. W przypadku przewodników turystycznych i pilotów wycieczek stawka ryczałtu wynosi 17%.

Podatek liniowy

Forma opodatkowania jest korzystna dla przewodników czy pilotów wycieczek, który osiągają wysokie przychody. Stawka podatku wynosi 19%. Niestety nie można w tej formie opodatkowania rozliczyć kwoty wolnej i skorzystać z ulg podatkowych.

Podatek VAT dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Przewodnik turystyczny czy pilot wycieczek powinien zarejestrować się jako czynny płatnik VAT jeżeli będzie wykonywał usługi na rzecz podatników VAT. Stawka podatku VAT wynosi 23%.

Kasa fiskalna dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Gdy usługi świadczymy dla osób fizycznych to należy zakupić kasę fiskalną gdy przekroczymy przychód w wysokości 20 tys. złotych. Zakupując pierwszą kasę fiskalną możemy skorzystać z ulgi na jej zakup w wysokości 90% jej wartości netto, ale nie więcej niż 700 złotych.

ZUS dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Zgłoszenia do ZUS dokonuje się wypełniając dokument:

 • ZUS ZUA – gdy przewodnik turystyczny czy pilot wycieczek podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu.
 • ZUS ZZA – gdy przewodnik turystyczny czy pilot wycieczek podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Przez 2 lata osoby, które rozpoczynają działalność mogą skorzystać z preferencyjnego ZUS-u. 

Rachunek firmy dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Przewodnik turystyczny czy pilot wycieczek nie musi zakładać konta firmowego, ponieważ może korzystać z konta osobistego jeżeli jest jedynym jego właścicielem. Należy pamiętać, że gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca i jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. euro to dokonanie i przyjęcia płatności powinno odbyć się za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *