Jak wygląda profesjonalna wyceny nieruchomości przez certyfikowanego rzeczoznawcę?

Jak wygląda profesjonalna wycena nieruchomości przez certyfikowanego rzeczoznawcę?

Wycenę nieruchomości najczęściej zleca się certyfikowanemu rzeczoznawcy majątkowemu. Ten wycenę przeprowadza w oparciu o operat szacunkowy. Jest to dokument urzędowy, w którym precyzyjnie wskazuje się wartość wycenianej nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy jest jedyną uprawnioną osobą, która może taki operat szacunkowy sporządzić.

Rzeczoznawca majątkowy

Przede wszystkim wiedzieć trzeba, że nie każdy może pełnić funkcję rzeczoznawcy majątkowego. Aby móc przygotowywać operaty szacunkowe nieruchomości spełnić należy kilka konkretnych warunków. Rzeczoznawca majątkowy musi posiadać wykształcenie wyższe, zdać pozytywnie egzamin zawodowy oraz odbyć praktykę. Rzeczoznawca majątkowy nie może być także osobą karaną. Zlecając zatem wycenę rzeczoznawcy majątkowemu, w pierwszej kolejności należy sprawdzić czy dana osoba posiada wszystkie konieczne uprawnienia.

Operat szacunkowy

Certyfikowany rzeczoznawca zawsze sporządza operat szacunkowy. Można powiedzieć, iż jest to dokument urzędowy, w którym rzeczoznawca poświadcza, iż dana nieruchomość warta jest określoną kwotę. Prawidłowo sporządzony operat szacunkowy musi spełniać kilka istotnych warunków. Po pierwsze, sporządzony musi być w formie tekstu ujednoliconego. Po drugiej, zawierać musi opis nieruchomości, a w tym układu pomieszczeń, rok budowy, piętro i stan nieruchomości. Poza tym operat szacunkowy musi opisywać także lokalizację, w której nieruchomość się znajduje. Istotna jest także informacja o stanie prawnym nieruchomości. Rzeczoznawca sporządzając operat szacunkowy musi także wskazać jaka została wybrana metoda obliczeniowa wartości nieruchomości. W operacie szacunkowym nie mogą być pominięte także informacje o planie zagospodarowania przestrzennego. Rzeczoznawca w operacie musi także wskazać konkretny cel, dla którego operat jest sporządzany.

Metody wyceny nieruchomości

Certyfikowani rzeczoznawcy dokonując wyceny nieruchomości mogą wybrać jedną z kilku metod wyceny. Mowa tu o metodzie porównawczej, dochodowej oraz mieszanej. Metoda porównawcza polega na zestawieniu, porównaniu wycenianej nieruchomości z innymi, podobnymi nieruchomościami. W metodzie dochodowej pod uwagę bierze się to, jakie dochody może w przyszłości przynieść dana lokalizacja. Metoda ta często stosowana jest do wyceny nieruchomości gospodarczych. Metody porównawcza oraz dochodowa są najczęściej stosowane przez rzeczoznawców majątkowych. Sam koszt wykonania operatu szacunkowego może być różny. Każdy rzeczoznawca posiada swój własny cennik, a ceny uzależnione są od rodzaju nieruchomości.

Kliknij i sprawdź ofertę oraz cennik certyfikowanego rzeczoznawcy z biura nieruchomości ABA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *