Gruntowe pompy ciepła - podstawowe informacje i koszty montażu

Gruntowe pompy ciepła – podstawowe informacje i koszty montażu

Pompa ciepła to urządzenie służące do ogrzewania domu, jednak nie wytwarza ciepła samodzielnie, ale pobiera je z otoczenia, po czym przekazuje do budynku po odpowiednim przekształceniu go. Źródłem może być dla niej ziemia, woda lub powietrze. Pompa jest więc pośrednikiem w wykorzystywaniu temperatury. Jednym z jej rodzajów, który pobiera energię z ziemi, jest gruntowa pompa ciepła.

Czym jest gruntowa pompa ciepła?

Każdy system grzewczy wykorzystujący pompę ma trzy części: źródło dolne – z którego ciepło jest pobierane, źródło górne – służące do oddawania ciepła do pomieszczeń w domu, oraz pompę – która odpowiedzialna jest za przepływ ciepła pomiędzy dolnym a górnym źródłem. Gruntowa pompa, jak łatwo się domyślić, czerpie ciepło z ziemi, a dzieje się to za pomocą różnych systemów.

Czerpanie ciepła z ziemi:

 • gruntowy kolektor poziomy – czyli rury wypełnione płynem niezamarzających, które tkwią w gruncie na głębokości 1-1,5 metra. Płyn ten to roztwór glikolu etylowego lub propylowego. Jego zadaniem jest odbieranie ciepła z ziemi i przekazywanie go pompie przez wymiennik ciepła.
 • gruntowy kolektor pionowy – to rury umieszczone w głębokich, pionowych odwiertach. Również wypełnione są płynem niezamarzającym.
 • kolektor ziemny w systemie z bezpośrednim odparowaniem – miedziane rury, w których zamiast płynu niezamarzającego krąży czynnik roboczy pompy ciepła.

Czerpanie ciepła z wody:

 • kolektory poziome na dnie zbiornika wodnego – rury ułożone na dnie zbiornika wodnego. Nośnikiem ciepła jest wtedy woda, a układ jest bardzo wydajny energetycznie.
 • dwie studnie – pierwsza z nich jest źródłem, z którego woda wraz z całym ciepłem jest pobierana, po czym wtłacza się ją z powrotem pod ziemię.

Wszystkie te systemy czerpią ciepło zawarte w gruncie, nawet jeśli jego źródłem jest woda.

Gruntowa pompa ciepła – wady i zalety

Jak każde urządzenie, pompy ciepła mają swoje słabe i mocne strony. Przed zamontowaniem takiego systemu grzewczego warto przeanalizować poniższe czynniki, by dokonać rozsądnego wyboru.

Zalety

 • Energooszczędność – pompy ciepła pobierają o ok. 60% mniej energii elektrycznej, niż piec innego typu.
 • Ekologiczność – brak emisji spalin.
 • Bezpieczeństwo – brak zagrożenia wybuchem lub zaczadzeniem.
 • Wygoda – system jest całkowicie bezobsługowy.

Wady

 • Awaryjność – skomplikowana budowa systemu może skutkować częstymi awariami sprężarek, szczególnie w przypadku pomp gorszej klasy.
 • Hałas – mechanizm należy do głośnych i dla niektórych osób może być zbyt uciążliwy.
 • Niesamodzielność – aby system był odpowiednio wydajny, konieczne jest zamontowanie odpowiednich grzejników lub ogrzewanie podłogowego, ponieważ temperatura podgrzanej wody nie przekracza często 60 stopni Celsjusza.
 • Cena – instalacja pompy ciepła jest niestety dość droga.

Koszty montażu

Zakup i montaż gruntowej pompy ciepła to dosyć duży wydatek. Chcąc zaopatrzyć się w taki system, należy mieć na uwadze także koszty profesjonalnego zamontowania instalacji przez firmę AKWIN.

Sama pompa ciepła typu grunt-woda o mocy 10 kW waha się w przedziale 15 000 – 20 000 zł. Dodatkowo wybrany system może mieć różne ceny, jednak dla przykładu wykonanie odwiertów kosztuje ok. 20 000 zł, a kolektor poziomy – 10 000 zł. Całkowite wydatki na taką inwestycję mogą wahać się w przedziale 60-80 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *