DTP

Skład książek

Wszyscy znamy określenie „przerost formy nad treścią”. Może ono dotyczyć każdego aspektu naszego życia. Również

Skład DTP

Co oznacza skrót DTP? DTP (ang. Desktop Publishing) – co w polskim tłumaczeniu oznacza „komputerowe przygotowanie

Skład gazet

Skład gazety, inaczej jej szata graficzna, wygląd, jej układ graficzny dla wszystkich stron oraz okładki

Skład czasopism

Czasopismo, czyli dziennik, tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik, dwumiesięcznik, kwartalnik – to wydawnictwa ciągłe, tzw.periodyki. Publikowane w