Ograniczenia dotyczące reklamy odnośnie działalności adwokatów wynikają ze Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, uchwalony poprzez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998r. Mówi to bowiem o takich sprawach jak : – umieszczane reklam w prasie , a także innych środkach masowego przekazu – reklamowanie swojej osoby oraz działalności w czasie wystąpień w mass-mediach – redagowanie relacji prasowej, a także radiowej, […]